PROGRAMI

Opismenjavanje odraslih Roma / FOTO
Period realizacije projekta: 2013/14/15
Rezultati projekta: 120 odraslih Roma prošlo treninge opismenjavanja, naučili da čitaju i pišu ćirilicu i latinicu, popunjavaju administrativne formulare; Integracija IRL Roma sa domicilnim romskim stanovništvom
Vrednost projekta: 25.000 evra
Donator: Svetska zdravstvena organizacija

Održive zajednice u Sandžaku, druga komponenta projekta / FOTO
Period realizacije projekta: 2010/11.
Rezultati projekta: Unapređeni uslovi stanovanja za 52 porodice IRL Roma iz naselja Blaževo, Novi Pazar/ izgrađeno 16 krovova, 10 skloništa od čvrstog materijala i 25 toaleta u skladu sa srpskim nacionalnim standardom
Vrednost projekta u sve tri komponente: 117.600 evra
Donator: Norveška Crkvena Pomoć/Norwegian Church Aid, NCA

Socijalizacija romske dece u Blaževu
Period realizacije projekta: 2009.
Rezultati projekta: Održana 24 higijensko-zdravstvena treninga, uspostavljena bolja praksa za higijenu predstavljena romskoj deci i omladini; unapređene mogućnosti edukacije i integrisanje u društvo kroz socijalizaciju i psihosocijalne aktivnosti, uručeni higijenski setovi u cilju vežbanja osnovnih higijenskih veština
Vrednost projekta: 5.400 dolara
Donator: Pro, UNDP/ Švajcarska ambasada u Srbiji

Jačanje učešća građana u procesu donošenja odluka u ruralnim područjima
Partnertstvo sa DFSPC „Čovekoljublje“, realizacija u tri opštine- Novi Pazar, Niš, Vranje
Period realizacije projekta: 2012.
Ukupna vrednost projekta: 117.000 evra/ Novi Pazar: 20.000 evra
Rezultati projekta: Sprovedeno istraživanje putem anketiranja 100 lica iz ruralnog područja na teme socijalne zaštite, obrazovanja, prava na rad, pristupa kulturnim pravima, životnoj sredini, bezbednosti i sigurnosti

Da starost ne bude teret
Partnerstvo sa Udruženjem „Jedinstvo Akcije“
Period realizacije projekta: 2014.
Ukupna vrednost projekta:10.000 evra
Rezultati projekta:
1. Sprovedeno istraživanje o potrebama starih sa ruralnog područja grada Novog Pazara u oblasti socijalne zaštite na
    uzorku od 100 domaćinstava
2. Razvijene preporuke lokalnoj samoupravi o mehanizmima za poboljšanje uslova života starih na selu

Detinjstvo pre burme
Donator:Fondacija za otvoreno društvo
Ukupna vrednost projekta: 397.600 dinara
Period realizacije projekta: 2016.
Rezultati projekta:
• Podignut nivo svesti Roma i Romkinja u Novom Pazaru o značaju stupanja u brak i planiranja porodice, posledicama
   po zdravlje i intelektualni razvoj u slučaju prevremenih i ugovorenih brakova
• Održane radionice, forum dijalozi i fokus grupe na temu prevencije stupanja u ugovorene brakove sa romskom
   zajednicom u Blaževu u toku projektnog perioda
• Povećan broj učenika/ca romske populacije koji završavaju osnovnu školu i nastavljaju dalje obrazovanje
• Omogućena socijalna inkluzija romske omladine
• Šira javnost informisana o problemu prevremenih/prisilnih brakova koji postoji u romskoj zajednici i uključena u
   rešavanje iste.

Podrška inkluzivnim procesima - Poboljšanje zdravstveno-higijenskih uslova romskog stanovništva u naselju Blaževo
Donator: Evropski PROGRES
Ukupna vrednost projekta: 1.181.200 dinara
Rezultati projekta:
1. Lokalne institucije aktivno učestvovale u pružanju zdravstveno-sanitarnih usluga romskom stanovništvu u Blaževu
2. Povećan nivo higijene u romskom naselju Blaževo i poboljšane šanse za integraciju u društvo
3. Šira javnost informisana o problemima romske zajednice u Blaževu i sprovedenim mehanizmima za rešavanje istih

Prikupljanje humanitarne pomoći (odeće, hrane, lekova) za izbeglice iz Sirije
Aktivisti Minhena, Drezdena i Švajcarske

Period realizacije: 2015/16.
Rezultati: Humanitarna pomoć distribuirana ciljnoj grupi, uspostavljena saradnja sa organizacijama koje delaju u izbegličkim kampovima i sabirnim centrima koji se nalaze na pograničnom prostoru
Ključna dostignuća- (Ključni uspesi/najistaknutiji momenti)

• Kohezivan liderski tim
• 25 godina aktivnog rada
• Preko 40 projekata realizovano do sada
• Efektivna podrška ciljnim grupama nakon implementacije projekata
• Transparentnost rada
 

 

 

Muslimansko Humanitarno Društvo Merhamet Sandžak
Ul. Kragujevačka 12, 36 300 Novi Pazar, Srbija
Tel/Fax: + 381 (0) 20 331 960
E-mail: merhamet@verat.net
PIB: 100743394
Matični broj: 6255736

ALL RIGHTS RESERVED © MHD MERHAMET SANDZAK |  WEB DESIGN #NPNET