AKTUELNO


09.2019. | Objavljene liste prvenstva korisnika pomoći u građevinskom materijalu za interno raseljena lica i povratnike po Sporazumu o readmisiji.

Predlog liste - IRL - pdf

Predlog liste - REA - pdf07.2019. | Ponovljen Javni poziv za izbor korisnika za dodelu ekonomskih grantova povratniicima po
osnovu Sporazuma o readmisiji  -  pdf

 


07.2019. | Objavljen Predlog liste korisnika za dodelu montažnih kuća za interno raseljena lica i povratnika
po Sporazumu o readmisiji.

IRL preliminarna lista - pdf

REA preliminarna lista - pdf06.2019. | Objavljena konačna lista grantova za ekonomsko osnaživanje  -  pdf

 


05.2019. | Objavljena preliminarna lista korisnika IRL za dodelu ekonomskih grantova po Javnom pozivu
9-7/19 objavljenom 18.01.2019.godine - pdf

 
U okviru projekta „Novi Pazar za bolje uslove života IRL i povratnika“ koji sprovodi Grad Novi Pazar u partnerstvu sa
MHD „Merhamet – Sandžak“ a finansira Evropska unija, objavljena je preliminarna lista korisnika IRL za dodelu ekonomskih grantova
.

preuzmite dokument01.2019. | JAVNI POZIV

 

Ekonomski grantovi IRL
- Javni poziv GRANTOVI IRL
- Prateća dokumentacija grantovi IRL

Ekonomski grantovi REA
- Javni poziv GRANTOVI READMISIJA
- Prateća dokumentacija grantovi REA

Građevinski materijal IRL
- Javni poziv GRAĐEVINSKI IRL
- IRL prateća dokumentacija

Građevinski materijal REA
- Javni poziv GRAĐEVINSKI REA
- Prateća dokumentacija REA

Montažne kuće IRL
- Javni poziv KUĆE IRL
- Prateća dokumentacija kuće IRL

Montažne kuće REA
- Javni poziv KUĆE REA
- Prateća dokumentacija kuće REA11.2018. | Poseta visoke delegacije Švajcarske sa predstavnicima programa Swiss PRO organizaciji „Merhamet Sandžak“ u Novom Pazaru

 
Visoka delegacija Švajcarske posetila je zajedno sa predstavnicima programa Swiss PRO organizaciju „Merhamet Sandžak“ u Novom Pazaru kao jednu od 26 organizacija civilnog društva kojima je odobrena podrška za sprovođenje socijalno inovativnih projekata. Tokom posete delegacija se upoznala sa prirodom projekta “Ranjive grupe ka stručnosti”, kao i opštim prilikama i ključnim iz izazovima ranjivih grupa, a zatim razgovarala o mogućim pravcima daljeg razvoja i unapređenja položaja ugroženog stanovništva.
Sastanak je počeo uvodnim rečima članova i članica švajcarske delegacije sačinjene od zamenice direktora Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i šefice Odeljenja za saradnju sa istočnom Evropom, Rut Huber, šefice Odseka za saradnju sa Zapadnim Balkanom Žoržet Bruše, ambasadora Švajcarske u Srbiji Filipa Guea, direktorke Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju (SCO) u Srbiji Ursule Lojbli i šefice sektora za upravljanje Saša Miler. Izrazivši zahvalnost zbog toplog prijema, predstavnici Švajcarske izrazili su i zadovoljstvo zbog uspešne saradnje sa Srbijom, ali i mogućnosti da se pomogne njenim lokalnim sredinama, a posebno njenom ranjivom stanovništvu. Naglasivši posvećenost dobrom upravljanju i socijalnoj inkluziji, predstavnici Švajcarske Konfederacije pokazali su interesovanje za podršku zapošljavanju ugroženog stanovništva, naročito mladih.

Nakon što su gostima poželeli dobrodošlicu, predstavnici organizacije „Merhamet Sandžak“ – Ismet Suljović, predsednik, Albina Ujkanović, koordinatorka projekata iz EU programa i AjšaBahović Latifović, menadžerka projekta “Ranjive grupe ka stručnosti”– predstavili su dugoročnu saradnju sa Švajcarskom ove humanitarne organizacije koja polako prerasta lokalne okvire i počinje da se okreće razvojnim projektima.

Govoreći o projektu koji će sprovoditi do maja 2019, a kojim su predviđene obuke na radnom mestu za predstavnike teško zapošljivih kategorija stanovništva kod pet poslodavaca iz različitih privrednih sektora (tekstilnog, administrativnog, štamparskog, itd.) svi prisutni su se složili da ovaj vid podrške vodi ka ekonomskom osnaživanju i stvaranju šansi za unapređenje kvaliteta života. Poziv za prijavu kojim će biti odabrano 18 korisnika već je otvoren, a prema rečima projektne menadžerke „obuke i mentorstva su za Novi Pazar otvorili neki novi prozor“.

Projekat koji sprovodi Merhamet Sandžak jedan je od 26 projekata podržanih kroz poziv “Nove ideje po meri zajednice” sa ukupno 350.000 evra. Menadžerka Programa podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti „Swiss PRO“ Ana Nedeljković Belja i savetnik za dobro upravljanje Dragan Mladenović govorili su o prirodi i svrsi ovog poziva, ali i tehničke podrške koju dobijaju gradovi i opštine.

„Združena inicijativa podržanih organizacija civilnog društva, ali i 16 lokalnih samouprava koje će dobiti tehničku podršku da razviju ili unaprede neophodne procese, procedure i propise o finansiranju lokalnih projekata koje sprovodi civilni sektor a zatim ih realizuju u partnerstvu sa njim, trebalo bi da doprinesu istinskoj primeni principa dobrog upravljanja“, kažu predstavnici programa.

Sastanak održan sa organizacijom „Merhamet Sandžak“ deo je dvodnevnog programa poseta delegacije Švajcarske Konfederacije projektima, inicijativama i lokalnim samoupravama koje su dugoročni korisnici švajcarske pomoći i razvojni partneri u Srbiji
.

 10.2018. | U okviru projekta ,,Ranjive grupe ka stručnosti“, koji sprovodi Muslimansko humanitarno društvo “Merhamet-Sandžak”, a koji se realizuje u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO),Komisija za izbor korisnika Projekta OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA IZBOR NEZAPOSLENIH LICA IZ TEŽE ZAPOŠLJIVIH GRUPA ZA OBUKE. Javni poziv sadrži informacije o programu i potrebnu dokumentaciju za popunjavanje. Poziv je otvoren do 25. novembra, i prijava za podršku sa pratećom dokumentacijom podnosi
se lično, u kancelariji MHD „Merhamet-Sandžak“, Kragujevačka 12, najkasnije do 25.11.2018. do 15:00h.

 

JAVNI POZIV - PDF

PRIJAVA ZA KORISNIKE - PDF10.2018. |
Održana promocija projekta "Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika po Sporazumu o readmisiji"
 


 
 

 

Muslimansko Humanitarno Društvo Merhamet Sandžak
Ul. Kragujevačka 12, 36 300 Novi Pazar, Srbija
Tel/Fax: + 381 (0) 20 331 960
E-mail: merhamet@verat.net
PIB: 100743394
Matični broj: 6255736

ALL RIGHTS RESERVED © MHD MERHAMET SANDZAK |  WEB DESIGN #NPNET